D62e5a0fb3d5548b0dc4

CUỘC HÀNH TRÌNH 20 NĂM TỪ SỐ 0 ĐẾN ĐẾ CHẾ 500 TỶ USD CỦA JACK MA

Cùng nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Alibaba dưới thời Jack Ma.