BIG INVEST GROUP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG ĐẦU NĂM 2023 ĐỂ TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY

BIG INVEST GROUP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG ĐẦU NĂM 2023 ĐỂ TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY

Công ty CP Tập đoàn Big Invest Group (BIG) tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua một số nghị quyết quan trọng nhằm tái cấu trúc công ty trong bối cảnh mới

View more
BIG founder Vo Phi Nhat Huy officially transferred 12% of shares to major shareholder HVA

BIG founder Vo Phi Nhat Huy officially transferred 12% of shares to major shareholder HVA

On November 25, according to BIG business news, Mr. Vo Phi Nhat Huy - Founder & Member of the Board of Directors of BIG officially successfully transferred 600, 000 shares, equivalent to 12% of BIG shares to the first joint stock company. from HVA. Thereby, HVA company became the largest shareholder of Big Invest Group ranked second after Mr. Vo Phi Nhat Huy. Mr. Vo Phi Nhat Huy's holding rate after the transfer is 36%, HVA's is 12%.

View more